Ωτοπλαστική

Τι είναι ωτοπλαστική;

Ωτοπλαστική είναι η επέμβαση επανατοποθέτησης των  αφεστώτων ώτων (εξεχόντων αυτιών) σε θέση πλησιέστερα στο κεφάλι καθώς και επαναδιαμόρφωσης του σχήματός τους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Πρόκειται για μία επέμβαση που διενεργείται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (περί τα 6 έτη), ώστε να αποφευχθούν αισθήματα αμηχανίας ή ντροπής στο σχολείο αλλά και σε ενήλικη ζωή.

Πώς διενεργείται η επέμβαση ωτοπλαστικής;

Η επέμβαση ωτοπλαστικής διενεργείται υπό γενική αναισθησία κατά την παιδική ηλικία ή τοπική αναισθησία σε ενήλικες.

Με μικρή οπισθοωτιαία τομή, η οποία είναι αδιόρατη λόγω θέσης, παρέχεται πρόσβαση στο χειρουργό να αναδιαμορφώσει το σχήμα του χόνδρινου σκελετού του αυτιού και να επανατοποθετήσει αυτό εγγύτερα της κεφαλής.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές αναλύονται διεξοδικά σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με το Δρα Σταμπολίδη.

Τι περιλαμβάνει η μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά την ωτοπλαστική;

Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου ωτοπλαστικής (διάρκειας 1,5-2 ώρες) δε χρειάζεται παραμονή στην κλινική. Ένας ελαστικός νάρθηκας με επίδεσμο και γάζες διατηρείται για δύο ημέρες, οπότε και αντικαθίσταται από ελαστική κορδέλα που παραμένει για 4-6 εβδομάδες.

Επιστροφή στο σχολείο ή την εργασία συνίσταται σε 1 εβδομάδα περίπου, με την κορδέλα. Η αφαίρεση των ραμμάτων ακολουθεί περί τη 10-12 ημέρα. Το αισθητικό αποτέλεσμα βελτιώνεται άμεσα αλλά ολοκληρώνεται στο επόμενο 3-6μηνο με την πλήρη υποχώρηση των οιδημάτων.

contact

contact