Μειωτική Μαστών

Τι είναι η μειωτική μαστών;

Η μειωτική μαστών, είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο μαστός διαμορφώνεται σε μικρότερο και πιο ανορθωμένο σχήμα.

Σε ποιους εφαρμόζεται η μειωτική μαστών;

Η επέμβαση εφαρμόζεται σε υπερμεγέθη στήθη, που προκαλούν συμπτώματα πόνου ή δυσφορίας σε αυχένα ή πλάτη. Σε γυναίκες, που λόγω μεγέθους μαστού, παρουσιάζουν δερματικούς ερεθισμούς στην υπομάστια αύλακα.

Ωστόσο, υποψήφιες ακόμη για μειωτική μαστών, είναι και οι γυναίκες με ψυχολογικές επιπτώσεις, αμηχανίας ή ντροπής για την εμφάνισή τους, λόγω υπερμεγέθους μαστού.

Ποια είναι η διαδικασία μειωτικής μαστών;

Πρόκειται για μία επέμβαση που πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία.

Το είδος της εξωτερικής τομής καθώς και η τεχνική μείωσης – ανόρθωσης του μαστού, συζητούνται διεξοδικά σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Δρ Σταμπολίδη.

Επιπλέον, η διάρκεια του χειρουργείου μειωτικής μαστών κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 3 ώρες.

Εφόσον χρειαστεί να τοποθετηθεί παροχέτευση, για την αποφυγή συλλογής, αυτή αφαιρείται εντός 24 ωρών.

Πιθανή , αν και όχι απαραίτητη, είναι η παραμονή στην κλινική για ένα 24ωρο.

 

Οδηγίες – αποκατάσταση μετά τη μειωτική μαστών:

Μετά την επεμβατική διαδικασία η ασθενής πρέπει να φορά για ένα μήνα ελαστικό στηθόδεσμο χωρίς μπανέλα. Η επιστροφή στην εργασία (γραφείο) συνηθίζεται μετά από 3-4 ημέρες.

Η πλήρης δραστηριότητα είναι εφικτή σε 15 ημέρες, ενώ η έντονη σωματική δραστηριότητα μετά από 1 μήνα.

Η άρτια εκπαίδευση και η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού είναι προαπαιτούμενα για το άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στην επέμβαση.

contact

contact