Εισολκή θηλής

Τι είναι εισολκή θηλής;

Η εισολκή θηλής, είναι κατάσταση μη φυσιολογικής προβολής της θηλής.

Παρατηρείται συνήθως λόγω βραχύτερων γαλακτοφόρων πόρων, οι οποίοι έτσι έλκουν τη θηλή εσωτερικά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να υποστρέφει κατά το μηχανικό ερεθισμό ή όχι (παροδική ή μόνιμη).

Πώς είναι εφικτή η αντιμετώπιση της εισολκής θηλής;

Η χειρουργική αντιμετώπιση στην έγκειται αφενός στη διατομή των βραχύτερων (κοντύτερων) γαλακτοφόρων πόρων και αφετέρου στην ειδική τοποθέτηση συγκεκριμένων ραμμάτων εκστροφής.

Η διαδικασία αντιμετώπισης εισολκής θηλής πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, χωρίς ανάγκη παραμονής στην κλινική και με άμεση επιστροφή στην εργασία.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά αποκατάσταση εισολκής θηλής;

Λόγω των χειρισμών στην περιοχή της θηλής δεν είναι σπάνιες διαταραχές αισθητικότητας, διαταραχές ή και αδυναμία θηλασμού καθώς και υποτροπή σε περιπτώσεις συντηρητικής αντιμετώπισης εισολκής θηλής.

Σημαντικό είναι να εξηγηθούν διεξοδικά όλες οι παράμετροι σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με το Δρ. Σταμπολίδη.

 

contact

contact