Αυξητική Μαστών με Ενθέματα Σιλικόνης

Τι είναι η Αυξητική Μαστών με Ενθέματα Σιλικόνης;

Η Αυξητική Μαστών με Ένθεμα Σιλικόνης είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη επέμβαση αισθητικής χειρουργικής μετά τη λιποαναρρόφηση, παγκοσμίως. Είναι η επέμβαση εκείνη που διορθώνει έναν υποπλαστικό μαστό. Με τον όρο υποπλαστικός μαστός, εννοείται ένα στήθος με υπολειπόμενο όγκο σε σχέση με το σώμα της ενδιαφερόμενης. Η υποπλασία είναι πιθανό να υπάρχει εκ γενετής είτε να προκλήθηκε μετά από απώλεια κιλών είτε μετά από εγκυμοσύνη.

Στόχος της Αυξητικής Μαστών, είναι η αύξηση του όγκου του μαστού με ενθέματα σιλικόνης. Οι προθέσεις σιλικόνης τοποθετούνται πίσω από το μαζικό αδένα ή κάτω από την περιτονία του μείζονος θωρακικού μυός (subfascial) ή κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ ή κατά τη πιο σύγχρονη τεχνική σε διπλό πλάνο (dual plane technique). Με τις προθέσεις σιλικόνης δεν διορθώνεται μόνο ο όγκος του στήθους αλλά επίσης και το σχήμα.

Ποιες ενέργειες ακολουθούνται προ-εγχειρητικά της Αυξητικής Μαστών με Ενθέματα Σιλικόνης;

Ο Πλαστικός Χειρουργός καταρχήν, είναι αναγκαίο να εξετάσει το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Στη συνέχεια, την ενημερώσει πλήρως για τη διαδικασία της αυξητικής μαστών.

Η ανατομία του στήθους της ενδιαφερόμενης όπως και η προτίμηση της είναι οι δύο παράγοντες που καθορίζουν αν το ένθεμα θα τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το μυ.

Πριν η ενδιαφερόμενη προβεί στην επέμβαση είναι αναγκαία η μαστογραφία ή ο υπέρηχος μαστών. Για την ομαλή διεξαγωγή της επέμβασης, υπάρχει μία σειρά οδηγιών την οποία η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν:

  • Τον αναγκαίο προεγχειρητικό έλεγχο
  • Οδηγίες για το πόσες ώρες πριν το χειρουργείο δεν καταναλώνει η ασθενής τροφή
  • Απαγόρευση καπνίσματος και λήψης αλκοόλ για 3 εβδομάδες πριν την επέμβαση
  • Απαγόρευση χρήσης αντιπηκτικών ή φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής για 3 εβδομάδες πριν την επέμβαση
  • Συνάντηση με αναισθησιολόγο προς ενημέρωση για τη γενική αναισθησία

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την Αυξητική Μαστών;

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το ένθεμα θα τοποθετηθεί στην κατάλληλη περιοχή.

Οι τομές μπορεί να γίνουν ανάλογα με τον τρόπο που θα αναδειχθεί (καλύτερα) ο μαστός σε τρία σημεία: στην υπομάστιο περιοχή, στο περίγραμμα της θηλής ή στην περιοχή της μασχάλης.

Η διάρκεια της επέμβασης, αναλόγως της περίπτωσης, είναι περίπου μία με δύο ώρες και η αναισθησία είναι γενική.

Μετά το πέρας του χειρουργείου, εφαρμόζονται αυτοκόλλητες ταινίες και ελαστικός στηθόδεσμος.

Τι συμβαίνει μετεγχειρητικά της Αυξητικής Μαστών;

Είναι πιθανό η γυναίκα που έχει υποβληθεί σε Αυξητική Μαστών με ενθέματα σιλικόνης να αισθάνεται ήπια ενόχληση κατά τις πρώτες 2-3 μέρες. Ο πόνος μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση απλών παυσίπονων.

Επιπρόσθετα του πόνου μπορεί να υπάρξει οίδημα, το οποίο σταδιακά θα υποχωρεί. Για την καλύτερη επούλωση των τομών, ο Πλαστικός Χειρουργός θα σας προτείνει ειδικές επουλωτικές κρέμες.

Η υγεία σας, η ασφάλεια σας αλλά και το άρτιο αποτέλεσμα εξαρτώνται από την πείρα και την εξειδίκευση του Ιατρού σας. Εκείνος θα σας καθοδηγήσει στην επιλογή της τεχνικής που ενδείκνυται για την περίπτωσή σας, αποβλέποντας στο αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει στο έπακρο τις ανάγκες σας.

contact

contact