Ανόρθωση οφρύων (brow lift)

Τι είναι ανόρθωση οφρύων;

Με την πάροδο των ετών παρατηρείται χαλάρωση και ρυτίδωση του δέρματος του μετώπου, με επακόλουθη πτώση και αλλαγή του σχήματος των οφρύων. Χαρακτηριστικά το έξω τριτημόριο του όφρυος αποκτά καθοδική φορά.

Τα ανωτέρω συντελούν σε κουρασμένη , ίσως και θλιμμένη όψη. Όταν οι ενέσιμες θεραπείες (botox) δε μπορούν να επιτύχουν τον επιθυμητό βαθμό και τη διάρκεια διόρθωσης, δίδουν τη θέση τους στη χειρουργική ανόρθωση οφρύων (brow lift).

Ποια είναι η διαδικασία ανόρθωσης οφρύων:

Η χειρουργική θεραπεία ανόρθωσης οφρύων πραγματοποιείται σήμερα είτε άμεσα (direct brow lift), υπό τοπική αναισθησία, είτε ενδοσκοπικά (endoscopic), υπό κάμερα και γενική αναισθησία. Υπάρχουν βέβαια και παλαιότερες τεχνικές ανοικτής προσπέλασης, οι οποίες συνήθως δεν προτιμώνται από το Δρ. Σταμπολίδη.

Βέβαια η επιλογή της κατάλληλης κατά περίπτωση μεθόδου ανόρθωσης οφρύων θα συζητηθεί διεξοδικά σε κατ ιδίαν συζήτηση με το Δρ. Σταμπολίδη.

contact

contact