Ανόρθωση Γλουτών (Brazilian Butt Lift)

Τι είναι η ανόρθωση γλουτών;

Ανόρθωση γλουτών είναι η χειρουργική διαδικασία λιποαναρρόφησης συνδυαστικά με λιπομεταφορά, με στόχο την αύξηση του μεγέθους και τη βελτίωση του σχήματος των γλουτών.

Με τη νεότερη αυτή διαδικασία, επιτυγχάνονται, χωρίς τη χρήση ενθεμάτων, ανορθωμένοι και καλοσχηματισμένοι γλουτοί.

Έτσι το περίγραμμα του σώματος βελτιώνεται και το σώμα καθίσταται πιο ελκυστικό.

Ποια είναι η διαδικασία ανόρθωσης γλουτών;

Κατά την τεχνική ανόρθωσης γλουτών του Δρα Σταμπολίδη, υπό μέθη, διενεργείται δια ελάχιστων μικρών οπών του δέρματος (2-4 χιλ) λεπτομερής λιποαναρρόφηση.

Το αναρροφηθέν λίπος, μετά από ειδική επεξεργασία, τοποθετείται σε ειδικές θέσεις, ώστε να αυξηθεί ο όγκος, να στρογγυλέψει το σχήμα και να ανορθωθεί ο γλουτός, παρέχοντας έτσι ελκυστικό περίγραμμα σώματος με τονισμένες καμπύλες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, κατά την επέμβαση ανόρθωσης γλουτών, στην επίτευξη συμμετρίας και την απόδοση φυσικού αποτελέσματος .

Η διάρκεια του χειρουργείου ανόρθωσης γλουτών δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες, και δε χρειάζεται παραμονή στην κλινική.

Τι περιλαμβάνει η αποθεραπεία μετά την ανόρθωση γλουτών;

Μετά την επέμβαση ανόρθωσης γλουτών, πρέπει να αποφεύγεται κατάκλιση στους γλουτούς για 1-2 εβδομάδες.

Συνίσταται η χρήση ειδικού ελαστικού ενδύματος για 3-4 εβδομάδες, και πλήρης αθλητική δραστηριότητα μετά 4 εβδομάδες.

contact

contact