Ανισομαστία

Τι είναι ανισομαστία;

Ανισομαστία είναι η διαφορά στο μέγεθος ή και το σχήμα μεταξύ των μαστών. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι μικρές διαφορές ή και ασυμμετρία μεταξύ των μαστών είναι φυσιολογικές. Εν τούτοις εκσεσημασμένες διαφορές μπορεί να προκαλέσουν αμηχανία ή ακόμη και ενοχλητικά σχόλια.

Ποια είναι η διαδικασία αποκατάστασης ανισομαστίας:

Η χειρουργική αποκατάσταση ανισομαστίας περιλαμβάνει ποικίλες τεχνικές, που εξατομικεύονται ανάλογα την επιθυμία και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Εν συντομία μπορεί να πραγματοποιηθεί :

Σημαντική για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας ανισομαστίας, είναι η εμπειρία και η εξειδίκευση του πλαστικού χειρουργού.

Κατά την άποψη του Δρ Σταμπολίδη, για την αντιμετώπιση ανισομαστίας επιθυμητό είναι να εκτελείται ο ίδιος τύπος επέμβασης και στους δύο μαστούς, με στόχο την επίτευξη μέγιστης συμμετρίας.

contact

contact