Αιδοιοπλαστική

Τι είναι η αιδιοπλαστική;

Η χειρουργική αντιμετώπιση αισθητικών ζητημάτων στα έξω γεννητικά όργανα του θήλεως καλείται αιδιοπλαστική. Συνηθέστερη αιτία άγχους ή αμηχανίας αποτελεί η υπετροφία των μικρών χειλέων, στη μία ή και τις δύο πλευρές.

Ποια είναι η διαδικασία αιδιοπλαστικής;

Υπό τοπική αναισθησία και μέθη, αφαιρείται η περίσσεια ιστού των μικρών χειλέων, με αποτέλεσμα πιο φυσική και νεανική εμφάνιση.

Τα χρησιμοποιούμενα ράμματα είναι απορροφήσιμα και μετά λίγες εβδομάδες η ουλή είναι αδιόρατη. Η όλη διαδικασία δεν ξεπερνά τη 1 ώρα.

Αποθεραπεία μετά αιδιοπλαστική:

Μετά το πέρας της επέμβασης αιδιοπλαστικής , η ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από την κλινική. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άμεσα εμφανές και τελειοποιείται μετά 2-3 ημέρες , που υποχωρούν και τα οιδήματα.

Συνίσταται αυξημένη υγιεινή στην περιοχή για 1 εβδομάδα, ενώ σεξουαλικές επαφές επιτρέπονται μετά 3-4 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αισθητικότητα της περιοχής δεν επηρεάζεται μετά την επέμβαση αιδιοπλαστικής.

contact

contact